Back to top

Varmepumpe

Luft-til-vann varmepumpe og væske-til-vann varmepumpe

Vi i Comfort F Jørgensen leverer alle typer varmepumper som bruker vann i en eller annen form. Med luft-til-vann-varmepumper i huset utnytter du varme fra luften. Denne varmen kan brukes til å varme opp vann til vannbåren gulvvarme, radiatorer, eller til å forvarme vannet i krana. Væske-til-vann varmepumpe (ofte kalt bergvarmepumpe) utnytter bergvarme og henter opp varme fra bakken og overfører dette for eksempel til vannbåren varme i huset.

Det å varme opp med slike varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. Vi i Comfort F Jørgensen er eksperter på å planlegge og installere varmepumper. I tillegg til å redusere strømregningen, vil en luft-til-vann-varmepumpe eller en bergvarmepumpe gi et godt inneklima med en jevnere varme i hele huset. Har du spørsmål knyttet til luft-til-vann-varmepumper eller bergvarmepumper ønsker et tilbud, bruk kontaktskjemaet eller ring oss direkte på telefon 69 17 86 10

Er du i tvil om luft-til-vann varmepumpe er noe for deg?

Luft-til-vann-varmepumper  er for de som: 

  • Ønsker en fornybar varmekilde.
  • Bor i en bolig som bruker over 25.000 kWh i året
  • Skal erstatte en gamle oljefyr.
  • Har vannbårent varmesystem i huset, men ikke koblet til jordvarme.
  • Ønsker å unngå boring og graving som er nødvendig hvis man kjøper en væske-til-vann-varmepumpe.

Er du i tvil om væske-til-vann varmepumpe er noe for deg

Væske-til-vann-varmepumper er for de som: 

  • Har mulighet til å bore i bakken i nærheten av boligen.
  • Bor i en bolig som bruker over 25.000 kWh i året.
  • Har eller ønsker vannbåren varme i huset.
  • Tenker langsiktig og ønsker en rimelig måte å varme opp huset på.
  • Ønsker å benytte en fornybar varmekilde samt forutsigbare lave kostander på oppvarming.
blank

Spørsmål i forbindelse med varmepumpe?

Kontakt oss!