Back to top

Rørleggertjenester

01.

Større anlegg

For både private og bedrifter installerer vi blant annet kjøle/varme- , rense-, sanitær- og sprinkleranlegg. Installasjon av varmepumpeanlegg er noe vi har lang erfaring fra, og her er det nødvendig med rørleggere, for å sikre en høy faglig kvalitet og dermed riktig installasjon av anlegget. Til privatmarkedet leverer vi også renseanlegg for eneboliger.

For industrien utfører vi blant annet arbeid på kjøle/varme- , sprinkler- og prosessanlegg. Vi har sertifiserte sveisere som utfører alle typer sveiseoppdrag.

Mange bedrifter har, eller trenger anlegg av denne typen i virksomheten. Ved å bruke kvalifisert arbeidskraft til både å installere og vedlike holde ditt anlegg, vil du unngå unødvendig driftsstans og sikrer god økonomi.

02.

Næringsliv

F. Jørgensen leverer rørleggertjenester til næringslivet i distriktet. Vi har lang erfaring på området, og våre medarbeidere har høy faglig kompetanse. Vi har en svært stabil stab av arbeidere, og sammen har vi utviklet metoder som sikrer høy kvalitet i alle ledd. Velger dere oss til å utføre arbeidet, velger dere trygghet!

Vårt motto er at vi skal utføre jobbene vi får fra kunder på samme måte som vi ville gjort om det var hos oss selv. Vi skal aldri gjøre skade på en kundes anlegg eller utstyr. Når vi forlater arbeidsstedet etter endt jobb, skal det alltid være i bedre forfatning enn da vi kom.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre rørleggertjenester.

Velkommen innom til inspirasjon for fornyelse av badet.